Udruženje preduzetnica Crne Gore

O nama

Udruženje preduzetnica Crne Gore osnovano je 03.03.2009 godine u Podgorici i aktivno je na međunarodnim konferencijama, sajmovima, seminarima i obukama u cilju jačanja preduzetničke aktivnosti žena u Crnoj Gori.

Preduzetnička aktivnost utiče na zaposlenje ekonomski razvoj i bogatstvo, što je od suštinske važnosti za privredni razvoj, te u tom smislu naše preduzetnice traže otvoreni dijalog sa donosiocima političkih odluka.

Udruženje preduzetnica Crne Gore nastoji da ohrabri sve žene u Crnoj Gori da pronađu ličnu motivaciju da se uključe u preduzetničke aktivnosti nudeći im inspirativne primjere uspješnih žena članica udruženja, besplatno učešće na seminarima, obukama, sajmovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu.